ansambel
liikmed
pildid
tegemised
kontakt
   
  Ansambel "Kuldatsäuk" kontsertidel võib nautida vanu, ehedaid setu regilaule ja Põhja-Setumaale iseloomulikke tantse ning pillilugusid.
Enamus laule on pärit Värskast või selle ümbruses elanud rahvalaulikutelt - leelotajatelt.
Pillilugudes püüame säilitada just sellele piirkonnale ainuomast helikeelt ja kõlakoloriiti.

Repertuaar on mitmekülgne
Valida on:
 
  • Pulmalaulud
  • Töölaulud
  • Naljalaulud
  • Segakontsert (erinevad laulud)
  • Sega kava (laul, tants, pillilood)
  • Setu pillilood ja tantsud
 
Meil võib õppida setu laule ja tantse
 


Käsitöö õpe:

 
  • Värviline setu pits
  • Spiraalvöö
  • Telgedel kudumine
  • Kastpiste